OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  • zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.ratandeluxe.cz, které jsou pro obě strany závazné.
 2. Objednání zboží
  • podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.
  • prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.
  • prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.
  • vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky  dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech
  • od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.
 3. Ceny a platby
  • ceny uvedené na webových stránkách www.ratandeluxe.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
  • v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
  • cena dopravy po celé ČR se rozděluje podle ceny zboží:
   - hodnota zboží do 1 000 Kč, cena za dopravu 189 Kč
   - hodnota zboží od 1 000 Kč do 5 000 kč, cena za dopravu 350 kč
   - hodnota zboží nad 5 000 kč, cena za dopravu 500 Kč vč. DPH.
 4. Způsoby úhrady zboží:
  • Převodem na účet

   při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.

   po uhrazení platby na účet Vám zašleme vystavenou fakturu, jako doklad o zaplacení.

  • hotově

   při osobním odběru, při dodávce zboží

 

 

 1. Záruka
  • záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.ano-nabytek.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
  • záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díl
 1. Vrácení zboží
  • spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 40/1964 sbírky v aktuálním znění ustanovení § 53 odst. 7 a 10 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, vracené zboží musí být nepoškozené a musí být kompletní s kopií originálního dokladu o koupi. Nemělo by dojít k zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.
  • po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však dopravného a manipulačních poplatků, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
  • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd